inglise

SECTION V - PERFORMANCE SECURITY FORM THE JORDANIAN ELECTRIC POWER CO., LTD., P.O.BOX 618 AMMAN, THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN. Dear Sirs, CONTRACT NO.JEP 83(A)/2019 PERFORMANCE SECURITY At the request of the Supplier, TAVRIDA ELECTRIC EXPORT AS, whose principal place of business (registered office) is at Visase 14, 11415, Tallinn, Estonia, we, AS SEB BANK whose principal place of business (registered office) is at Tornimae 2, 15010 Tallinn, Estonia, hereby issue in your favor our irrevocable Bond No.xxx in the amount of 122,081.50 EUR (in words one hundred and twenty two thousand, eighty one point fifty Euro) as a guarantee in respect of due performance of Contract. In this connection we hereby consider ourselves responsible jointly and severally with the above named Supplier for the unconditional payment of the above sum, on your first demand, in whole or in part, notwithstanding any objections on the part of the above named Supplier, upon your first written demand. This bond is valid from 27.07.2020 (Contract Commencement Date) and will expire on 27.07.2021. Any claim for payment under this Bond shall reach AS SEB BANK, (Bank or Insurance Company) a AS SEB BANK (Issuing Office or Bank or Insurance Company) on or before the expiry date of this Bond, after which date this Bond shall be null and void. Yours faithfully AUTHORISED SIGNATURE OF THE BANK OR INSURANCE COMPANY

vene

РАЗДЕЛ V - ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОРДАНИЯ ELECTRIC POWER CO., LTD., Почтовый ящик 618 АММАН, ИОРДАНСКОЕ КОРОЛЕВСТВО ГАШЕМИТОВ. Уважаемые Господа, КОНТРАКТ №JEP 83 (A) / 2019 БЕЗОПАСНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ По запросу Поставщика, TAVRIDA ELECTRIC EXPORT AS, основное место деятельности (зарегистрированный офис) которого находится по адресу Visase 14, 11415, Таллинн, Эстония, мы, AS SEB BANK, основное место деятельности (зарегистрированный офис) которого находится по адресу Торнимаэ 2 , 15010 Таллинн, Эстония, настоящим выпускаем в вашу пользу нашу безотзывную Облигацию №xxx на сумму 122 081,50 евро (прописью сто двадцать две тысячи восемьдесят одна целая пятьдесят евро) в качестве гарантии надлежащего исполнения Контракта. В этой связи мы настоящим считаем себя ответственными совместно и раздельно с вышеуказанным Поставщиком за безусловную выплату вышеуказанной суммы по вашему первому требованию, полностью или частично, несмотря на любые возражения со стороны вышеуказанного Поставщика, по вашему первое письменное требование. Эта гарантия действительна с 27.07.2020 (Дата начала контракта) и истекает 27.07.2021. Любое требование о выплате по этой Облигации должно поступить в AS SEB BANK (Банк или Страховая компания) AS SEB BANK (Эмитент, Банк или Страховая компания) в дату истечения срока действия данной Облигации или до нее, после чего эта Облигация будет недействительной. и недействительны.Искренне Ваш УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПОДПИСЬ БАНКА ИЛИ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Kasutustingimused

Järgige kindlasti tõlgitavate tekstide kirjalikke reegleid ja keeli. Üks olulisemaid asju, mida kasutajad Tolge.ee tõlkesüsteemi kasutamisel peaksid meeles pidama, on see, et tõlkimisel kasutatud sõnu ja tekste hoitakse andmebaasis ja jagatakse saidi sisus teistele kasutajatele. Seetõttu palume teil tõlkeprotsessi ajal sellest probleemist teadlik olla. Kui te ei soovi, et teie tõlked saidi sisus avaldataks, võtke ühendust: → "Kontakt" e-posti teel. Kui vastavad tekstid on saidi sisust eemaldatud.


Privaatsuspoliitika

Kolmandate osapoolte teenusepakkujad, sealhulgas Google, kasutavad küpsiseid reklaamide esitamiseks, mis põhinevad kasutaja eelmistel külastustel teie veebisaidil või muudel veebisaitidel. Google'i reklaamiküpsiste kasutamine võimaldab tal ja tema partneritel teie kasutajatele reklaame esitada vastavalt teie saitide ja / või muude Interneti-saitide külastusele. Kasutajad saavad isikupärastatud reklaamidest loobuda, külastades jaotist Reklaamiseaded. (Teise võimalusena saate suunata kasutajad loobuma kolmandast isikust müüja küpsiste kasutamisest isikupärastatud reklaamide jaoks, külastades veebisaiti www.aboutads.info.)